– O gminie Łowicz

  mapa gminy

  mapa gminy
  Gmina Łowicz
  leży w szerokim pasie Niziny Środkowomazowieckiej, w północno – wschodniej części Województwa Łódzkiego, w centrum Powiatu Łowickiego. Gmina otacza „pierścieniem” Miasto Łowicz – odrębną jednostkę samorządu terytorialnego, na terenie której, zlokalizowany jest Urząd Gminy Łowicz. Od północy gmina sąsiaduje z Gminą Chąśno i Kocierzew Południowy, od wschodu z Gminą Nieborów, od południa z Gminą Domaniewice i Łyszkowice, a od zachodu z Gminą Bielawy i Zduny.

   

  Gmina Łowicz jest gminą wiejską, obejmującą 27 miejscowości. W granicach administracyjnych gminy położone są następujące sołectwa: Bocheń, Dąbkowice Dolne, Dąbkowice Górne, Guźnia, Jamno, Jastrzębie, Klewków, Małszyce, Niedźwiada, Mystkowice, Ostrów, Otolice, Parma, Pilaszków, Placencja, Popów, Strzelcew, Szczudłów, Świące, Świeryż Pierwszy, Świeryż Drugi, Wygoda i Urbańszczyzna, Zabostów Duży, Zabostów Mały, Zawady, Zielkowice. Gmina zajmuje powierzchnię 133 km2. Gminę  zamieszkuje 7708 osób(stan na 31 XII 2016). Zagęszczenie wynosi 57,95 osób na km².

   

  Gmina Łowicz jest gminą typowo rolniczą. Na terenie gminy występuje 10 974 ha użytków rolnych (w tym: w klasie II – 157,45 ha, w klasie III –  1855 ha, w klasie IV –  3052,40 ha, w klasie V –  4263,60 ha, pozostałe grunty znajdują się w klasie VI). Gleby w gminie Łowicz mają przewagę form bielicowych, które zalegają na glinach i piaskach, tylko gdzieniegdzie występują obszary typowo żwirowe i torfowe. Krajobraz ziemi łowickiej ożywiają spore kompleksy leśne (9,3 % ogółu powierzchni gminy) oraz urozmaica rzeka Bzura z licznymi dopływami. Do większych cieków wodnych należą: Słudwia, Bobrówka, Otolanka, Zielkówka, Zwierzyniec, Uchanka. Ważnym elementem w krajobrazie południowej części gminy jest Jezioro Rydwan oraz zbiorniki wodne pozostałe po eksploatacji żwiru w obrębie Wału Dąbkowickiego. Klimat na terenie gminy to efekt ścierania się morskiego klimatu zachodnio-europejskiego i kontynentalnego wschodnio – europejskiego. Średnia roczna temperatura wynosi ok. 7-8 °C, zaś poziom opadów atmosferycznych kształtuje się w granicach 550 mm.

   

  Na terenie Gminy Łowicz funkcjonują:

  • Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września w Dąbkowicach Dolnych
  • Szkoła Podstawowa w Jamnie
  • Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie
  • Szkoła Podstawowa w Popowie
  • Szkoła Podstawowa w Wygodzie
  • Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Zielkowicach
  • Gimnazjum im. Janusza Korczaka  w Popowie z siedzibą w Łowiczu
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Bocheniu z filią w Zawadach
  • „Wioska Internetowa – Centrum Kształcenia na odległość” w Bocheniu
  • 16 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych
  • 6 Ludowych Zespołów Sportowych
  • 18 Kół Gospodyń Wiejskich
  • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”, które prowadzi Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parmie
  • Stowarzyszenie „Dolina Bobrówki” w Ostrowie
   
  Atrakcje turystyczne na terenie Gminy Łowicz:

  • Izba Pamięci z I Zjazdu Związku Nauczycielstwa Polskiego w 1905 r. w Pilaszkowie
  • Cmentarz Wojenny w Guźni k. Jeziora Rydwan na którym pochowano 147 żołnierzy Armii Pomorze poległych w Kampanii Wrześniowej
  • Izba Pamięci Środowiskowej działająca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bocheniu
  • Pomnik T. Kościuszki w Bocheniu
  • Pomnik na terenie Szkoły Podstawowej w Jamnie upamiętniający poległych żołnierzy w latach 1918-1920
  • Tablice upamiętniające rozstrzelanych mieszkańców gminy  w miejscowościach Parma, Niedźwiada, Bocheń
   
  Back to top