– Gminne telefony alarmowe

  AwariaWody

  Usuwanie awarii sieci wodociągowych, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, sieci

  kanalizacyjnych oraz przydomowych i strefowych przepompowni ścieków

  można zgłaszać: 

   pod nr telefonu 46 830 26 45,

  bezpośrednio konserwatorowi:

  Mróz Jan, tel. 516 955 541 (rejon: Jamno, Dąbkowice Górne)

  Chojecki Dariusz, tel. 667 286 779 ( rejon: Zielkowice, Placencja, Parma)

  Kurczak Sławomir, tel. 516 955 289 (rejon: Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady)

  Wojda Bogdan, tel. 516 955 452 (rejon: Dąbkowice Dolne, Jastrzębia, Otolice, Pilaszków)

  Tarmanowski Edward, tel. 516 955 476 (rejon: Klewków, Niedźwiada, Małszyce, Świeryż II, Świeryż I)

  Gałaj Zbigniew, tel. 696 253 349 (rejon: Guźnia, Mystkowice Małe, Bocheń, Ostrów, Świące, Szczudłów)

  Baczyński Marcin, tel. 516 955 490 (rejon: Zabostów Duży, Zabostów Mały, Popow, Strzelcew)

  Od 1 czerwca 2018 roku odczytem wodomierzy i wystawianiem faktur zajmuje się pracownik urzędu Wojciech Tomczak, tel. 667 503 203  (tel. czynny w standardowych godzinach roboczych)

  oswietlenie  Usterki związane z oświetleniem ulicznym

  należy zgłaszać do pracownika zatrudnionego

  na stanowisku d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych:

  osobiście  – budynek Urzędu Gminy Łowicz  pokój nr 4

  ♦ pod numer telefonu: 46 8302645

   Usterki związane ze stanem nawierzchni dróg zarządzanych przez gminę:

  należy zgłaszać do pracownika zatrudnionego na stanowisku d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych 

  osobiście  – budynek Urzędu Gminy Łowicz  pokój nr 4

  ♦ pod numer telefonu: 46 8302645

   PadlinaZnakOdbiorem z terenu gminy padłych zwierząt

  stanowiących uboczne produkty zwierzęce kategorii 1 i 2

  w   rozumieniu Rozporządzenia (WE) Nr 1069/2009r zajmuje się

  „HETMAN” Spółka z o.o. Florianów nr 24, 99-311 Bedlno, telefon: 24 282 16 53

  Back to top