– Referaty – bezpośrednie kontakty

   

  REFERAT ORGANIZACYJNY

  1) Sekretarz Gminy
  Beata Orzeł (Kierownik Referatu)
  pokój nr 9
  tel. 46 830 26 33

  2)  Stanowisko d/s obsługi organów gminy i promocji
  Anna Kozyra
  pokój nr 19
  tel. 46 830 26 44

  3) Stanowisko d/s oświaty
  Magdalena Król
  pokój nr 14
  tel. 46 830 26 40

  4)  Stanowisko d/s obywatelskich i dowodów osobistych
  Anna Mitręga
  pokój nr 8
  tel. 46 830 26 39

  5) Stanowisko d/s kadr, działalności gospodarczej i spraw społecznych
  Paulina Kraszewska
  pokój nr 8
  tel. 46 830 26 39

  6) Stanowisko d/s informatyki
  Dariusz Kurek
  pokój nr 16
  tel. 46 830 26 49

  7) Stanowisko d/s obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  Jarosław Kwiatkowski
  pokój nr 18
  tel. 46 830 26 56, 695 516 001

  8) Stanowisko d/s obsługi sekretariatu
  Barbara Czubek
  pokój Nr 11
  tel.  46 830 26 30
  fax. 46 830 26 31

   

  REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

  1)  Stanowisko d/s księgowości podatkowej
  Anna Kotlarska (Kierownik Referatu)
  pokój nr 3
  tel. 46 830 26 43

  2) Stanowisko d/s wymiaru i poboru podatków
  Barbara Dałek
  pokój nr 3
  tel. 46 830 26 43

  3) Stanowisko d/s opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Paulina Rudnicka
  pokój nr 3
  tel. 46 830 26 43

   

  REFERAT INWESTYCJI I SPRAW KOMUNALNYCH

  1) Stanowisko d/s zamówień publicznych
  Katarzyna Kędzia (Kierownik Referatu)
  pokój nr 22
  tel. 46 830 26 46

  2)  Stanowisko d/s gospodarki gruntami, mienia gminnego i rolnictwa
  Agnieszka Koza
  pokój nr 1
  tel. 46 830 26 35

  3) Stanowisko d/s gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
  Monika Lenarczyk
  pokój nr 1
  tel. 46 830 26 38

  4) Stanowisko d/s gospodarki komunalnej i dróg publicznych
  Robert Żyto
  pokój nr 22
  tel. 46 830 26 45

   

  REFERAT FINANSOWY

  1) Skarbnik Gminy
  Ewelina Płacheta (Kierownik Referatu)
  pokój nr 20
  tel. 46 830 26 42

  2) Stanowisko d/s księgowości budżetowej
  Bogusława Majewska
  pokój nr 14
  tel. 46 830 26 47

  3) Stanowisko d/s księgowania i list płac
  Renata Pira
  pokój nr 14
  tel. 46 830 26 41

  4) Stanowisko d/s księgowości i sprawozdawczości
  Sylwester Zimny
  pokój nr 12
  tel. 46 830 26 28

  5) Stanowisko d/s obsługi finansowej oświaty
  Jolanta Salamon
  pokój nr 13
  tel. 46 830 26 40

  6) Stanowisko d/s obsługi kasy
  Renata Tokarz
  pokój nr 7
  tel. 46 830 26 34

  Back to top