– Rada Gminy

   
   

            MALANGIEWICZ Maciej – Przewodniczący
            ORZECHOWSKA Małgorzata  – Wiceprzewodniczący
            SKULIMOWSKI Dariusz Adam – Wiceprzewodniczący
            BOŃCZAK Artur
            DOMIŃCZAK Grzegorz Jacek
            FLIS Marcin Paweł
            KACZOR Adrianna
            KUBIAK Stanisław
            KWASEK Wojciech Stanisław
            MARCZAK Marcin 
            PODRAŻKA Adam Andrzej
            SALAMON Janina Marianna
            STOLARCZYK Arkadiusz
            SZCZEPAŃSKI Paweł
            TYLEC Waldemar Franciszek
   
   
   

  RG2010 14m

  Rada gminy 2010-2014
  Bolimowska Anna, Cieślak Agnieszka, Gajewska Hanna, Górczyński Ryszard, Koza Grzegorz, Kret Mirosław,Kucharek Mirosław,Lenarczyk Andrzej, Malangiewicz Maciej, Mońka Marek, Orzechowska Małgorzata, Popowska Anna, Przyżycki Jerzy, Tokarczyk Ryszard, Wysocki Jacek

  Back to top