– Aktualności ogłoszenia

  megaphone 157874 640

  megaphone 157874 640

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz lokalu przeznaczonego do oddania w najem lokalu w Bocheniu w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej

  Read more WYKAZ lokalu stanowiącego własność Gminy Łowicz, przeznaczonego do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy

  gruntdzierzawa

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Łowicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Guźnia, Jamno, Jastrzębia, Parma, Placencja, Popów i Zielkowice

  Read more Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  gruntdzierzawa

  Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości              (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2213) Wójt Gminy Łowicz podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu:

    

  Read more Informacja o wyniku przetargu na działkę w Jastrzębi

  gruntdzierzawa

  Na podstawie art. 3N5 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej w miejscowościach Ostrów, Strzelcew, Niedźwiada, Świeryż

   

  Położenie

  Nr działki

  Pow.
  w m2
   

  Nr …

  flame ge5f9cc500 640

  flame ge5f9cc500 640W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku paliw,
  o zwrot podatku VAT mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, któreużywają gazu do celów grzewczych. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.

  Read more Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe dostarczone w 2023 roku

  gruntdzierzawa

  Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2021, poz. 1899) oraz Uchwały Nr 12/02 Rady Gminy w Łowiczu z dnia 5 grudnia 2002r., Wójt Gminy Łowicz ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej.

  Read more Wykaz gruntów przeznaczonych do oddania w dzierżawę w Zielkowicach w trybie bezprzetargowym

  megaphone 157874 640

  megaphone 157874 640

  Wójt Gminy Łowicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku w zakresie: 

  – upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim,

  – wspieranie przedsięwzięć artystycznych i upowszechnianie kultury, ochrony dóbr i tradycji,

  – wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

  Read more Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie działalności pożytku publicznego na rok 2023

  Back to top